CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN DÀNH CHO CÁC TU SĨ KHẤN TRỌN CỦA CÁC DÒNG TU, TU HỘI, TU ĐOÀN THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC VỀ ĐỜI SỐNG THÁNH HIẾN

DÀNH CHO CÁC TU SĨ KHẤN TRỌN CỦA CÁC DÒNG TU, TU HỘI, TU ĐOÀN

THUỘC VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

 

  1. Thời gian: Từ 25/04/2017 đến 28/04/2017
  2. Địa điểm: Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng
  • Tham dự viên: Các Tu sĩ khấn trọn từ 40-60 của các Dòng tu, Tu hội, Tu đoàn (< 100 Tu sĩ)
  1. Đề tài khóa học: Thăng tiến Đời sống Thánh hiến
  2. Ban hướng dẫn: Các thành viên Ban Điều Hành LHBTTCVN
 

Ngày

Người hướng dẫn

Đề tài

Đt/Email

T. Ba 25.04.2017

Lm Giuse Nguyễn Văn Am SBD

Trở về với căn tính đời tu

0908.909152
amsdb1955@gmail.com

 

 T. Tư 28.04.2017

Cha Giuse Phan Trọng Quang mf

Những thách đố trong giai đoạn huấn luyện thường xuyên

0913.718644

quangj@gmail.com

Sáng T. Năm 27.04.2017

Lm Giuse Đỗ Duy Châu

Trưởng thành tâm cảm

0908.466680

doduychaubt@gmail.com

Chiều T. Năm 27.04.2017

 

Sư Huynh Phêrô Nguyễn Văn Phát

Sử dụng truyền thông trong đời tu

0907702531

nvphat2000@yahoo.com

Thứ Sáu

28-04-2017

Sơ Maria Lê Thị Thanh Nga CND

Đời sống tâm linh

0904.534316

tnlt@yahoo.com

  1. Thông tin
  • Các Cha, các Sơ hướng dẫn sẽ tự thu xếp phương tiện, thời giờ đi lại và báo cho Sơ Giám tỉnh M. Auguste Nguyễn Tuyết Trang, Đt: 0986 426 520;Email: provinceculaogieng@yahoo.com.vn , để Ban tổ chức khóa học tiện việc đón tiếp.
  • Xin Qúy Cha, Qúy Sơ hướng dẫn có thể gởi tài liệu trước cho Sơ.Giám tỉnh M. Auguste Nguyễn Tuyêt Nhung để tiện việc in ấn.