Dòng Đời - Nhạc: Mai Nguyên Vũ - Trình bày: Ca Sĩ Như Ý