Giáo Hội Hoàn Vũ

Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta

Đức Thánh Cha có thể phong thánh cho Francisco và Jacinta

Ngày 22, tháng 3, 2017: Theo báo Faro di Roma, chuyến hành hương của Đức Thánh Cha đến Fatima từ ngày 12 đến 14 tháng 5, để kỷ niệm Đệ Bách Chu Niên Đức Mẹ hiện ra tại Cova da Iria, có thể được ghi dấu bằng việc ngài phong thánh cho hai mục đồng Fatima là Jacinta và Francisco.