Tin Giáo Hội

Phản ứng của Tòa Thánh về vụ tấn công khủng bố tại Luân Đôn

Phản ứng của Tòa Thánh về vụ tấn công khủng bố tại Luân Đôn

Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi một điện tín bày tỏ sự chia buồn của mình với các nạn nhân của cuộc tấn công khủng bố tại Tòa nhà Quốc hội ở Luân Đôn hôm thứ Tư. Trong điện tín viết thay mặt cho Đức Thánh Cha; Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, viết: