Video: Thế Giới Nhìn Từ Vatican 26/10/2017: Kitô hữu Syria mừng Raqqa giải phóng